Човек не може да нагази два пъти в една и съще река.

автор:
Хераклит